Standard plemene
 
Čínský chocholatý pes - Chinese grested dog
 

Standard FCI č. 288 ze dne 11. 5. 1998
Datum publikace původního standardu: 24. 06. 1987

 

Země původu: Čína
Využití: společenský pes
Klasifikace FCI: skupina 9 – společenská plemena
                          sekce 4 – naháči
                          bez pracovní zkoušky

 

Celkový vzhled: malý, čilý, ušlechtilý pes se středně silnou až jemnou kostrou, hladkým tělem bez srsti (srst se nachází pouze na tlapkách, hlavě a ocasu) nebo tělem pokrytým měkkou “závojovitou” srstí. U tohoto plemene se vyskytují dva různé typy: Deer typ - lehký, energický typ s jemnou kostrou a Cobby typ – hrubší, s těžším tělem a silnější kostrou.
Chování / povaha: veselý, nikdy zlý
 

 

Hlava: ušlechtilá, bez nadměrných vrásek. Vzdálenost od základny lebky ke stopu se rovná vzdálenosti od stopu ke špičce nosu. Hlava působí elegantně, výraz je bdělý.
Lebeční část: 
Lebka:
mírně zaoblená a protažená.
Stop: mírně, nikoli však nadměrně vyjádřený.

 
Obličejová část:
 

Nos: nápadný, úzký v souladu s mordou. Přípustné je jakékoliv zbarvení.
Morda: mírně se zužuje, nikdy však do špičky. Morda je úzká, bez převislých pysků.
Pysky: těsně přiléhající, tenké.
Čelisti/chrup: silné čelisti s dokonalým pravidelným nůžkovým skusem, to znamená, že horní zuby těsně překrývají spodní zuby a jsou kolmo postavené do čelistí.
Líce: s čistými obrysy, jemné (ne silné) a ploché, zužující se do mordy.
Chochol: v ideálním případě začíná u stopu a po krku spadá do špičky. Preferuje se dlouhý a bohatý chochol, řídký je však přípustný.
Oči: natolik tmavé, aby se jevily černé. Bělmo není vidět vůbec, či jen v malém rozsahu. Oči jsou středně velké a posazené daleko od sebe.
Uši: nasazené nízko: nejvyšší bod základny ucha je v rovině s vnějším koutkem oka. Uši jsou velké a vztyčené, lemované srstí či nikoliv, s výjimkou labutěnek (powder puff) u kterých jsou přípustné klopené uši.
Krk: tenký, bez volné kůže, dlouhý a ušlechtile se svažující do silných ramen. Při pohybu je nesen vysoko a mírně klenutě.

 

Tělo: střední až dlouhé, pružné.
Hřbet: rovný.
Bedra: pevná.
Záď: správně oblá a osvalená.
Hrudník: dosti široký a hluboký, žebra nejsou sudovitá. Hrudní kost nevystupuje. Hruď dosahuje k loktům.
Spodní linie: mírně vtažená.
Ocas: vysoko nasazený, při pohybu nesený vzhůru nebo směrem ven. Ocas je dlouhý, směrem ke konci se zužuje, dosti rovný, není stočený ani zahnutý do strany; v klidu je přirozeně spuštěný. Chochol na ocase je dlouhý a bohatý, nachází se na spodních dvou třetinách ocasu. Řídký chochol je přípustný.

 
Končetiny:


Hrudní končetiny:
nohy jsou dlouhé a štíhlé, postavené pod tělem.
Ramena: čistá, úzká a dobře uložená vzad.
Lokty: těsně přiléhají k tělu.
Nadprstí: jemná, silná, téměř svislá.
Pánevní končetiny: zadní nohy jsou postavené daleko od sebe. Úhlení zadní končetiny musí být takové, aby hřbet byl rovný.
Kolenní ohbí: pevná a dlouhá, plynule přecházející do hlezen.
Hlezna: nízko uložená.
Tlapky: výrazné zaječí tlapy, úzké a velmi dlouhé, s jedinečným protažením malých kostí mezi klouby, zejména u předních tlapek, které se jeví tak, jako by měly zvláštní kloub. Drápy jsou středně dlouhé, jakkoli zbarvené. Ponožky jsou v ideálním případě omezeny na prsty, nesahají však nad vrchol nadprstí. Tlapky ani prsty nejsou vbočené, ani vybočené.

 

Chůze / pohyb: dlouhý, plynulý a elegantní s dobrým dosahem a silným posunem.

 

Srst: na žádném místě na těle se nevyskytují velké plochy srsti. Kůže je jemná, hladká, na dotek teplá. U labutěnek (powder puff) se srst skládá z podsady s měkkým závojem dlouhé srsti – závojovitá srst je charakteristickým znakem.
Barva: jakákoliv barva či kombinace barev.

 

Velikost/hmotnost: Ideální kohoutková výška:
psů: 28 – 33 cm

fen: 23 – 30 cm
Hmotnost se značně liší, neměla by však přesahovat 5,5 kg.

 

Vady: jakákoliv odchylka od výše uvedených požadavků by měla být považována za vadu, jejíž hodnocení by mělo být přímo úměrné stupni odchylky.


Poznámka: psi musí vykazovat dvě zřetelně normální varlata, plně sestouplá v šourku.

 

Pro potřeby KCHČaN přeloženo diplomovaným překladatelem